Confidentialitate

Politica de confidentialitate - Protectia datelor personale

Becali Hotel, localizat in Venus, Strada Nicolae Iorga nr. 34, Mangalia, Constanta, administrat de SC Becali Hotels SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, avand sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 1-3, Sector 1, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/6443/2022 si CUI RO45915615.
Pentru aceasta locatie, operatorul SC Becali Hotels SRL poate fi contactat prin e-mail: [email protected] si/sau la telefon +4 0241 731 608.

SC Becali Hotels SRL prelucreaza date cu caracter personal si prin intermediul site-ului aferent: becalihotel.ro.
SC Becali Hotels SRL colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului in care vizitatorul site-ului doreste sa interactioneze cu site-ul.
Astfel, pentru completarea formularelor pentru solicitarea unei oferte si a formularului de contact, se colecteaza numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon (optional).
Datele furnizate voluntar de persoana interesata de serviciile oferite de locatiile detinute de SC Becali Hotels SRL sunt utilizate pentru contactarea pe e-mail sau dupa caz, telefonica, cu privire la oferta solicitata pentru care persoana vizata si-a manifestat interesul. In scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele si adresa de e-mail.
SC Becali Hotels SRL poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de SC Becali Hotels SRL pentru a imbunatati serviciile oferite clientilor sai. De asemenea, poate colecta involuntar in alte informatii care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor becalihotel.ro, precum adresa IP. Astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-urilor si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate.

Prelucrarea datelor de Operator (scopuri si temeiuri legale)
SC Becali Hotels SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul becalihotel.ro, in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:
- in baza consimtamantului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informatii privind activitatile grupului de proprietati detinute de SC Becali Hotels SRL sau serviciile oferite, la cererea sa voluntara (de exemplu, prin completarea formularului de contact existent pe site).
- in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, in format exclusiv electronic.
- in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor nostri si pentru a ne imbunatati serviciile oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul becalihotel.ro sau a inserarii adresei de e-mail pentru comunicari de marketing ori a oferirii consimtamantului in scopuri de marketing pe orice material pus la dispozitie de SC Becali Hotels SRL, fiecare utilizator sau dupa caz, client, si-a exprimat consimtamantul ca grupul de proprietati al SC Becali Hotels SRL sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu a prevederilor nationale in vigoare.

In prelucrarea datelor cu caracter personal, SC Becali Hotels SRL va actiona in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinate, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, SC Becali Hotels SRL isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internationale si nationale in materie de protectie a datelor cu caracter personal.
SC Becali Hotels SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul becalihotel.ro, cu exceptia angajatilor autorizati sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele SC Becali Hotels SRL (transmitere oferte cazare, transmitere comunicari marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting si inregistrare domenii) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a grupului de proprietati a SC Becali Hotels SRL sau a angajatilor acestuia.

Orice utilizator al site-ului sau client are, ca persoana vizata, urmatoarele drepturi in raport cu operatorul de date cu caracter personal:
Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea grupului de proprietati al SC Becali Hotels SRL ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz afirmativ, se poate obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul utilizatorului site-ului sau clientului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea grupului de proprietati al SC Becali Hotels SRL.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de SC Becali Hotels SRL, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care SC Becali Hotels SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale SC Becali Hotels SRL prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.
Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor sus-mentionate, persoana vizata se va adresa SC Becali Hotels SRL, prin operatorul care administreaza locatia respectiva, printr-o cerere formulata in scris si transmisa la sediul social/punctul de lucru corespunzator, sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa [email protected].

SCOPUL PENTRU CARE COLECTAM SI MODUL IN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

SC Becali Hotels SRL colecteaza date in urmatoarele cazuri:

Daca sunteti un client sau un potential client al SC Becali Hotels SRL. Avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
1. Pentru a va oferi serviciile noastre va solicitam date pentru: a va putea rezerva camere, a obtine confirmarea rezervarii si a altor servicii in proprietatile noastre, a obtine confirmarea rezervarii si a altor servicii in proprietatile noastre; este posibil sa trebuiasca sa respundem si sa rezolvam cererile pe care le-ati transmis; Pentru scopurile mai sus mentionate va cerem consimtamantul/acordul si va solicitam numarul de telefon si adresa de posta electronica, in mod expres; avem ca temei al prelucrarii interesul nostru legitim. Va solicitam date pentru: a va putea caza in proprietatile noastre; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, in acest caz, in baza unei obligatii legale; a rezerva o locatie, in vederea organizarii unui eveniment, avand ca temei de prelucrare interesul legitim al proprietatii, precum si executarea unui contract.
2. Pentru a comunica cu dumneavoastra . Este important pentru noi sa putem comunica cu dumneavoastra in scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastra asupra serviciilor noastre, acela de a solutiona diverse sesizari ale dumneavoastra sau acela de a va putea oferi servicii personalizate, oferite in timp util, in format electronic sau telefonic.
3. Respectarea obligatiilor legale In anumite situatii va putem solicita unele date cu caracter personal in temeiul unei obligatii legale, impuse de legislatia in vigoare.
4 Analiza, imbunatatire si cercetare. Utilizam datele personale pentru a efectua sondaje de piata si analize in vederea imbunatatirii serviciilor noastre. Este posibil sa implicam o terta parte sa faca acest lucru in numele nostru. Putem partaja sau dezvalui rezultatele unor astfel de cercetari, inclusiv unor terte parti, in forma anonima agreata. Utilizam datele dumneavostra in scopuri analitice, pentru a ne imbunatati serviciile, pentru a imbunatati experienta utilizatorilor si pentru a imbunatati functionalitatea si calitatea serviciilor noastre online. Pentru acest lucru va cerem consimtamantul si va solicitam numarul de telefon si adresa de posta electronica, in mod expres; avem ca temei al prelucrarii interesul nostru legitim.
5 Securitatea, detectarea si prevenirea fraudei Utilizam informatii, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda si alte activitati ilegale sau care incalca drepturile persoanelor fizice. De asemenea, folosim aceste informatii pentru a investiga si detecta frauda. Putem utiliza datele personale pentru evaluarea riscurilor si pentru scopuri de securitate, inclusiv autentificarea utilizatorilor. In acest scop, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terte parti, cum ar fi autoritatile de aplicare a legii, conform reglementarilor aplicabile in vigoare.
6 Motive juridice In acest scop trebuie sa utilizam informatiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamatiile, pentru investigatiile si respectarea reglementarilor, pentru a pune in aplicare un acord sau pentru a confirma solicitarile din partea organelor de drept, in masura in care acest lucru este prevazut de lege.

Modificarea Politicii de Confidentialitate
Daca este necesara o schimbare a prezentelor reguli de confidentialitate, SC Becali Hotels SRL va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta si completa privind datele colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: [email protected]; Pagina web: www.dataprotection.ro.